Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny undersøkelse viser at matvanene i Norge har endret seg overraskende lite de siste 15 årene. Svenskene tar lunsjen ute, mens nordmenn fortsatt sverger til matpakka.

En ny undersøkelse viser at matvanene i Norge har endret seg overraskende lite de siste 15 årene. Svenskene tar lunsjen ute, mens nordmenn fortsatt sverger til matpakka.