Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På denne tiden av året våkner bjørnen fra vintersøvnen og kommer ut av hiet. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) ønsker tips om bjørnespor.

På denne tiden av året våkner bjørnen fra vintersøvnen og kommer ut av hiet. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) ønsker tips om bjørnespor.