Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Langtidssyke kommer ikke raskere tilbake til jobb selv om de blir innkalt til ny vurdering hos Nav-lege, viser forskningsrapport.

Langtidssyke kommer ikke raskere tilbake til jobb selv om de blir innkalt til ny vurdering hos Nav-lege, viser forskningsrapport.