Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ledere og ansatte som ofte har behov for å diskutere med kolleger, trives godt på et aktivitetsbasert kontor med åpent miljø uten faste plasser. Ansatte med arbeidsoppgaver som krever høy grad av konsentrasjon, blir derimot forstyrret og opplever at pr…

Ledere og ansatte som ofte har behov for å diskutere med kolleger, trives godt på et aktivitetsbasert kontor med åpent miljø uten faste plasser. Ansatte med arbeidsoppgaver som krever høy grad av konsentrasjon, blir derimot forstyrret og opplever at produktiviteten synker.