Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Talet på moskus på Dovrefjell ligg over bestandsmålet. 244 individ er funne under årets teljing, og Miljødirektoratet har vedteke at inntil 15 dyr kan felles i løpet av året, for å hindre konfliktar mellom menneske og moskus.

Talet på moskus på Dovrefjell ligg over bestandsmålet. 244 individ er funne under årets teljing, og Miljødirektoratet har vedteke at inntil 15 dyr kan felles i løpet av året, for å hindre konfliktar mellom menneske og moskus.