Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 8. mai kl. 10-11 er det webinar om om hvordan kommunene kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt, og mulighetene som ligger i gå mer aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet.

Tirsdag 8. mai kl. 10-11 er det webinar om om hvordan kommunene kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt, og mulighetene som ligger i gå mer aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet.