Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nå får du oversikt over utslipp av klimagasser i din kommune og beregne effekten av klimatiltak. Miljødirektoratet har utarbeidet ny statistikk for klimagassutslipp i kommunene. 

Nå får du oversikt over utslipp av klimagasser i din kommune og beregne effekten av klimatiltak. Miljødirektoratet har utarbeidet ny statistikk for klimagassutslipp i kommunene.