Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye resultater fra fjorårets bjørneovervåking viser at bestandsmålet på tre årlige ungekull i Hedmark er oppnådd. Dette innebærer at Rovviltnemda i Hedmark nå overtar forvaltningsansvaret for bjørn.

Nye resultater fra fjorårets bjørneovervåking viser at bestandsmålet på tre årlige ungekull i Hedmark er oppnådd. Dette innebærer at Rovviltnemda i Hedmark nå overtar forvaltningsansvaret for bjørn.