Kategorier

Nyere forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, skapt av kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive. Det er bedre og bedre evidens for at virksomheter som fokuserer på de viktige arbeidsmiljøforholdene, som er tett knyttet til arbeidet som utføres, lykkes godt. Dette bidrar i sin tur til bedre resultater for virksomheten. Her ligger også svaret på hvordan vi kan bli bedre på arbeidsmiljøarbeidet fremover.

– Hvis vi alle i felleskap kan bidra til at dette budskapet gjennomsyrer arbeidsmiljøinnsatsen på den enkelte arbeidsplass, øker vi sjansene for å lykkes betydelig. Dette vil også kunne påvirke bunnlinja til virksomheten i positiv retning, sier Pål Molander.

Forebygging alltid viktig

Norge plasserer seg helt i toppen på de fleste indikatorer som angår arbeidslivet. Dette gjelder også for arbeidsmiljøforhold. Men det er viktig å være klar over at det å være verdensledende ikke nødvendigvis er det samme som at man ikke har et forbedringspotensial. Overvåkingsdata fra STAMI på arbeidsmiljøfaktorer som er tett knyttet til arbeidet som utføres, viser dette tydelig.

Det er fortsatt mange forhold i arbeidsmiljøet vi ville tjent mye på å forebygge bedre. Vi tenker da på faktorer som psykososiale og organisatoriske, fysiske, kjemiske og ergonomiske arbeidsmiljøforhold. Og ikke minst vil vi kunne opprettholde vårt konkurransefortrinn om å ha verdens beste arbeidsmiljø på vei inn i fremtidens arbeidsliv. Den fordelen bør vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde, men det vil kreve innsats.

BHT har kompetansen

Bedriftshelsetjenesten (BHT) – i fellesskap med virksomhetene – vil kunne ta tak i disse utfordringene på den enkelte arbeidsplass. En kompetent og godkjent BHT vil bidra med sin kunnskapsbaserte kompetanse til mer effektive arbeidsprosesser og produktivitet.

  • Grunnkurset for BHT på STAMI er et tiltak for bedre kompetanse hos personalet i BHT, noe som igjen vil kunne føre til økt tverrfaglighet og bedre samarbeid med virksomhetene. Neste grunnkurs starter 27. august 2018. Mer informasjon om grunnkurset og påmelding finner du her.

Innlegget Bedriftshelsetjenesten – arbeidsmiljøets gullgravere? Grunnkurs for BHT høsten 2018 dukket først opp på STAMI.