Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

19 fagfolk fra norske kunnskapsmiljøer er valgt ut av FNs klimapanel (IPCC) til å jobbe med den sjette hovedrapporten, som publiseres i 2021 og 2022. Rapporten regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk.

19 fagfolk fra norske kunnskapsmiljøer er valgt ut av FNs klimapanel (IPCC) til å jobbe med den sjette hovedrapporten, som publiseres i 2021 og 2022. Rapporten regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk.