Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bedriftshelsetjenesten brukes sjelden i det forebyggende arbeidet på svenske arbeidsplasser. I stedet tyr man til denne tjenesten når noen allerede er blitt syke.

Bedriftshelsetjenesten brukes sjelden i det forebyggende arbeidet på svenske arbeidsplasser. I stedet tyr man til denne tjenesten når noen allerede er blitt syke.