Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Spredning av fremmede arter utgjør en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Enkelte steder i Norge finner vi nå nesten like mange arter av fremmede planter som truede planter, viser ny rapport.

Spredning av fremmede arter utgjør en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Enkelte steder i Norge finner vi nå nesten like mange arter av fremmede planter som truede planter, viser ny rapport.