Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mennesker som stadig kommer for sent, blir sett på som vanskelige, uorganiserte og uryddige med manglende kontroll over seg selv og sine omgivelser. Men stemmer dette bildet med virkeligheten?

Mennesker som stadig kommer for sent, blir sett på som vanskelige, uorganiserte og uryddige med manglende kontroll over seg selv og sine omgivelser. Men stemmer dette bildet med virkeligheten?
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mennesker som stadig kommer for sent, blir sett på som vanskelige, uorganiserte og uryddige med manglende kontroll over seg selv og sine omgivelser. Men stemmer dette bildet med virkeligheten?

Mennesker som stadig kommer for sent, blir sett på som vanskelige, uorganiserte og uryddige med manglende kontroll over seg selv og sine omgivelser. Men stemmer dette bildet med virkeligheten?