Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har fordelt 80 millioner til tiltak mot marin forsøpling.

Miljødirektoratet har fordelt 80 millioner til tiltak mot marin forsøpling.