Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Leketøyet slim kan inneholde farlige stoffer. Våre engelske kollegaer melder at produktet Magnetic Putty ikke er trygt. Miljødirektoratet finner dette slimet også i Norge.

Leketøyet slim kan inneholde farlige stoffer. Våre engelske kollegaer melder at produktet Magnetic Putty ikke er trygt. Miljødirektoratet finner dette slimet også i Norge.