Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sjøørreten er utsatt for ulovlig fiske. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt ulovlige garn rekordtidlig i Oslofjorden.

Sjøørreten er utsatt for ulovlig fiske. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt ulovlige garn rekordtidlig i Oslofjorden.