Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forringelse av landområder som følge av menneskelig aktivitet har en negativ påvirkning på naturmangfoldet og livene til minst 3,2 milliarder mennesker. I fremtiden kan påvirkningene bli enda større. Det går fram av en ny utredning fra Naturpanelet, so…

Forringelse av landområder som følge av menneskelig aktivitet har en negativ påvirkning på naturmangfoldet og livene til minst 3,2 milliarder mennesker. I fremtiden kan påvirkningene bli enda større. Det går fram av en ny utredning fra Naturpanelet, som ble lansert på plenumsmøtet i Medellin, Colombia mandag.