Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et REACH-reguleringsforslag for kalsiumcyanamid og muligheten til å gi innspill til den sosioøkonomiske analysen for forslaget om forbud mot blyhagl i våtmarksområder. Miljødirektoratet foreslår endr…

Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et REACH-reguleringsforslag for kalsiumcyanamid og muligheten til å gi innspill til den sosioøkonomiske analysen for forslaget om forbud mot blyhagl i våtmarksområder. Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriftens krav om bly for å harmonisere med EUs regelverk.