Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye undersøkelser gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, har kartlagt forekomster av antibiotikaresistente bakterier hos flere norske arter. Videre undersøkelser må til for å få mer kunnskap om i hvor stor grad miljøforhold kan bidra til utvikling av …

Nye undersøkelser gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, har kartlagt forekomster av antibiotikaresistente bakterier hos flere norske arter. Videre undersøkelser må til for å få mer kunnskap om i hvor stor grad miljøforhold kan bidra til utvikling av resistenser og spredning av slike bakterier.