Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Én av fem forbrukerprodukter på det europeiske markedet inneholder ulovlige mengder miljøgifter. Det viser en felles tilsynsaksjon i Norge og 26 andre land.

Én av fem forbrukerprodukter på det europeiske markedet inneholder ulovlige mengder miljøgifter. Det viser en felles tilsynsaksjon i Norge og 26 andre land.