Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Alle kjemikalier med farlige stoffer skal ha et sikkerhetsdatablad med riktig fareklassifisering. Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet deltar i en omfattende europeisk aksjon der vi kontrollerer om ulike virksomheter har dette på plass.

Alle kjemikalier med farlige stoffer skal ha et sikkerhetsdatablad med riktig fareklassifisering. Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet deltar i en omfattende europeisk aksjon der vi kontrollerer om ulike virksomheter har dette på plass.