Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Gjennomgangen av REACH viser at regelverket er effektivt og fører til økt beskyttelse for helse og miljø, men det er flere forbedringsområder. EUs nye forbrukerportal for kjemikalier inneholder nyttige tips, aktuelle saker og forbrukervennlig informasj…

Gjennomgangen av REACH viser at regelverket er effektivt og fører til økt beskyttelse for helse og miljø, men det er flere forbedringsområder. EUs nye forbrukerportal for kjemikalier inneholder nyttige tips, aktuelle saker og forbrukervennlig informasjon om regelverket. Registrering 2018: ECHA kan i særskilte tilfeller tilby bistand til virksomheter som ikke får registrert sine stoffer innen...