Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I EUs kvotehandelssystem kan virksomheter i bransjer som er ansett utsatt for karbonlekkasjerisiko få tildelt klimakvoter vederlagsfritt.

I EUs kvotehandelssystem kan virksomheter i bransjer som er ansett utsatt for karbonlekkasjerisiko få tildelt klimakvoter vederlagsfritt.