Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til to søkere for begrenset bruk av trikloreten og natriumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til to søkere for begrenset bruk av trikloreten og natriumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.