Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det ble i fjor utbetalt 11,6 millioner kroner i tilskudd til hjemmebeite og tidlig nedsanking av sau for å forebygge rovviltskade. Miljødirektoratet har nå fastsatt nasjonale satser for slike tilskudd for å forenkle prosessen.

Det ble i fjor utbetalt 11,6 millioner kroner i tilskudd til hjemmebeite og tidlig nedsanking av sau for å forebygge rovviltskade. Miljødirektoratet har nå fastsatt nasjonale satser for slike tilskudd for å forenkle prosessen.