Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med åtte nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 23.04.2018.

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med åtte nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 23.04.2018.