Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Før en medarbeider har vært sykmeldt i fire uker, er det ditt ansvar som leder å ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan. Målet er å få ham eller henne tilbake i jobb.

Før en medarbeider har vært sykmeldt i fire uker, er det ditt ansvar som leder å ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan. Målet er å få ham eller henne tilbake i jobb.