Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Inntil fem villrein i Nordfjella sone 2 skal merkest av forvaltninga med GPS-sendarar. Formålet er å overvake og kartleggje rørslene til villreinen, for å unngå at den vandrar inn i sone 1.

Inntil fem villrein i Nordfjella sone 2 skal merkest av forvaltninga med GPS-sendarar. Formålet er å overvake og kartleggje rørslene til villreinen, for å unngå at den vandrar inn i sone 1.