Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Én av fem bedrifter har ansatt unge med psykiske helseproblemer. To av tre arbeidsgivere sier de er positive til å innkalle til intervju en jobbsøker med «hull i cv-en» som kan skyldes psykiske helseproblemer. 17 prosent oppgir at de har ansatt en ung …

Én av fem bedrifter har ansatt unge med psykiske helseproblemer. To av tre arbeidsgivere sier de er positive til å innkalle til intervju en jobbsøker med «hull i cv-en» som kan skyldes psykiske helseproblemer. 17 prosent oppgir at de har ansatt en ung person med slike utfordringer i løpet av de siste to årene.