Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til fire søkere for begrenset bruk av trikloreten, natriumdikromat og kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til fire søkere for begrenset bruk av trikloreten, natriumdikromat og kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.