Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA informerer om høringer av forslag til begrensninger for mikroplast og siloksan D6, invitasjon til å bistå med opplysninger om blykromater, sju nye stoffer anbefalt underlagt krav om godkjenning og nytt om nanomaterialer.

ECHA informerer om høringer av forslag til begrensninger for mikroplast og siloksan D6, invitasjon til å bistå med opplysninger om blykromater, sju nye stoffer anbefalt underlagt krav om godkjenning og nytt om nanomaterialer.