Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Telemark er kraftig forurenset fra tidligere utslipp. Miljødirektoratet pålegger Norsk Hydro ASA å rydde opp før 2022.

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Telemark er kraftig forurenset fra tidligere utslipp. Miljødirektoratet pålegger Norsk Hydro ASA å rydde opp før 2022.