Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kontrollørene i Statens vegvesen får pålegg om å bruke sikkerhetsvester etter trusler fra bilister.

Kontrollørene i Statens vegvesen får pålegg om å bruke sikkerhetsvester etter trusler fra bilister.