Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet utvikler bedre statistikk over klimagassutslipp i kommunene og  beregningsverktøy kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke de…

Miljødirektoratet utvikler bedre statistikk over klimagassutslipp i kommunene og  beregningsverktøy kommunene kan bruke for å regne ut effekten av lokale klimatiltak. Vi vil presentere verktøyene og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke dem.