Kategorier

Rengjøringsmidler i sprayform har de senere år blitt mer og mer populært både i profesjonell og privat rengjøring og benyttes nå til flere typer rengjøring enn tidligere. Dersom vi ser på renholdsbransjen som sådan, så sysselsatte den ca. 55 000 personer i Norge i 2016. Tall fra STAMI sin faktabok om arbeidsmiljø og helse fra 2015 viser at renholdere er yrkesgruppen som oppgir høyest forekomst av luftveisplager i form av tetthet og piping i brystet. De rapporterer også en forhøyet forekomst av hudplager og nær halvparten av disse tilskriver plagene til arbeidet. Renholdere ligger også høyt oppe på statistikken over sykefravær og oppbrukte sykepengerettigheter grunnet luftveis- og huddiagnoser. Både arbeid i hjemmet og yrkeseksponering i renholdsbransjen med bruk av rengjøringskjemikalier er satt i forbindelse med økt risiko for astma og astmaliknende symptomer.

På frokostseminaret gir Karl-Christian Nordby, overlege og avdelingsdirektør ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI, en oversikt over kunnskapsstatusen når det gjelder eksponering og helseeffekter blant renholdere. Videre presenterer Raymond Olsen, prosjektleder og forsker ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI resultatene fra STAMIs studie «Rengjøringsmidler i sprayform: Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?». Og til slutt forteller Margit Bleg Hegna, FoU-direktør ved Lilleborg, om de endringene som Lilleborg har gjort for å redusere renholderes luftbårne eksponering for rengjøringsmidler i sprayform.

Innlegget STAMI-TV: Rengjøringsmidler i sprayform – utfordring på flaske dukket først opp på STAMI.