Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Etter anbefaling fra Miljødirektoratet er tre nye stoffer og stoffgrupper tatt inn på den nasjonale listen over prioriterte miljøgifter.

Etter anbefaling fra Miljødirektoratet er tre nye stoffer og stoffgrupper tatt inn på den nasjonale listen over prioriterte miljøgifter.