Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

102 trusler er blitt rettet mot domstolene siden 2014. Det er viktig at de ansatte i rettsvesenet kjenner seg trygge, og at de føler seg ivaretatt på arbeid og ellers, mener dommerforeningen.

102 trusler er blitt rettet mot domstolene siden 2014. Det er viktig at de ansatte i rettsvesenet kjenner seg trygge, og at de føler seg ivaretatt på arbeid og ellers, mener dommerforeningen.