Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På Vestlandet er det kartlagt verdifulle kystregnskoger som er unike i verden. Skogene er små, men er leveområder for flere truete arter. Miljødirektoratet ønsker tilbud fra skogeierne gjennom ordningen for frivillig vern.

På Vestlandet er det kartlagt verdifulle kystregnskoger som er unike i verden. Skogene er små, men er leveområder for flere truete arter. Miljødirektoratet ønsker tilbud fra skogeierne gjennom ordningen for frivillig vern.