Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kva er gevinsten og kostnaden ved å godkjenne ein genmodifisert organisme (GMO) i Noreg? Ein ny rapport frå Bioteknologirådet til Miljødirektoratet skal hjelpe til å vurdere samfunnsnytten.

Kva er gevinsten og kostnaden ved å godkjenne ein genmodifisert organisme (GMO) i Noreg? Ein ny rapport frå Bioteknologirådet til Miljødirektoratet skal hjelpe til å vurdere samfunnsnytten.