Kategorier

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet, NIVA tilbyr kurs spesielt tilpasset det nordiske arbeidsmiljø- og helsefeltet. Kursene går i alle de nordiske landene og omhandler alle fagområder knyttet til arbeidsmiljø.

– Dette kurset gjennomføres nå for annen gang for NIVA. På mindre enn tre år har hele det digitale landskapet tilsynelatende endret seg fullstendig. Å styre og koordinere digitale medier har blitt stadig mer kompetansekrevende, og endringene er løpende, sier kursleder Max Lum fra National Institute of Occupational Safety and Health, USA

Sosiale medier og arbeidsmiljø

Sosiale medier gir organisasjoner som jobber med arbeidsmiljø og helse svært gode muligheter til å få viktig informasjon direkte ut til både arbeidstakere og arbeidsgivere, for blant annet å bidra til at beslutninger knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet skal være kunnskapsbaserte.

Det er en kostnadseffektiv toveiskommunikasjon, og en måte å skape mer personlige forhold mellom oss og våre målgrupper, for å øke rekkevidden i vår kommunikasjon og for å gi den bedre gjennomslag, og gjennom det sikre en god relasjon til de vi ønsker kommunisere med. Sosiale medier kan også brukes til å vedlikeholde og å utvikle relasjoner, finne de som påvirker og setter agenda, og til å identifisere nye målgrupper eller grupper med like interesser innenfor de relasjoner vi allerede har.

Sosiale medier inkluderer plattformer slik som blogging/blogger, YouTube, Facebook, Twitter og Wikipedia, men også mange andre. De fem nevnte omtales gjerne som The big five.

Mer om kurset

Kurset avholdes i København fra 22. – 24. mai, og henvender seg til deltakere primært fra de nordiske landene. Kurset foregår på engelsk.

På dette kurset ønsker vi å dele ny kunnskap og nye strategier knyttet til sosiale medier og digitale flater, og kurset har derfor blitt satt opp på en måte som krever tydelig input og gode diskusjoner. Kurset er derfor spesielt tilpasset de som jobber med arbeidsmiljø og arbeidshelse – slik som studenter på feltet, forskere, yrkeshygienikere og de som jobber med formidling av kunnskap på området.

Kursdeltakerne må være forberedt på å måtte delta i diskusjoner, dele ideer, lufte bekymringer og behov og å tørre å tenke høyt om hvordan sosiale medier brukes i dag, og hvordan de kan brukes fremover.

– Vi venter oss gode diskusjoner, mye enighet, noe uenighet og en svært god og interaktiv prosess som kommer til å oppleves meningsfull. På den måten kan vi alle kan bli litt smartere, jobbe mye bedre og bli mer effektive samt også mer entusiastiske på vegne av vårt fagområde. Både når det kommer til bruk av digitale medier og det å nå ut til våre målgrupper, sier Max Lum videre.

Kurslederne kommer fra USA, Sverige, Tyskland, Norge, Finland og Danmark. De har alle bakgrunn innen kommunikasjon og formidling samt arbeidsmiljø og helse, men med ulike innfallsvinkler, erfaringer og kunnskap.

 

Les mer på niva.org

Innlegget NIVA-kurs: Fra formidling til aktiv bruk av kunnskap dukket først opp på STAMI.