Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fiske etter atlantisk kveite på et fiskefelt utenfor trøndelagskysten ble stanset i fjor da det ble funnet høye nivåer av miljøgifter i fisken. Omfattende undersøkelser skal avdekke om det er én eller flere ukjente forurensningskilder i området.

Fiske etter atlantisk kveite på et fiskefelt utenfor trøndelagskysten ble stanset i fjor da det ble funnet høye nivåer av miljøgifter i fisken. Omfattende undersøkelser skal avdekke om det er én eller flere ukjente forurensningskilder i området.