Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Luftforurensning er et verdensomspennende helseproblem og veitrafikk er en av de største kildene i byområder.  Hvor og når man ferdes i trafikken og hvilket transportmiddel man bruker påvirker hvor mye luftforurensning man blir utsatt for.

Luftforurensning er et verdensomspennende helseproblem og veitrafikk er en av de største kildene i byområder.  Hvor og når man ferdes i trafikken og hvilket transportmiddel man bruker påvirker hvor mye luftforurensning man blir utsatt for.