Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Europakommisjonen har lagt ut høring om mulig endring i tømmerforordningens virkeområde («product scope») dvs. hvilke produkter som skal omfattes av forordningen.

Europakommisjonen har lagt ut høring om mulig endring i tømmerforordningens virkeområde ("product scope") dvs. hvilke produkter som skal omfattes av forordningen.