Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny studie viser at ni av ti mikroplastbiter i havet havner på sjøbunnen, og at 20 prosent av mikroplasten i havet kommer fra nedbrytning av marin plastforsøpling.

En ny studie viser at ni av ti mikroplastbiter i havet havner på sjøbunnen, og at 20 prosent av mikroplasten i havet kommer fra nedbrytning av marin plastforsøpling.