Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Reindriftsnæringa har søkt om å få erstattet ca. 20 000 færre dyr som tapt til fredet rovvilt de siste to driftsårene, sammenlignet med driftsåret 2014/2015. Antall erstattede dyr er relativt stabilt.

Reindriftsnæringa har søkt om å få erstattet ca. 20 000 færre dyr som tapt til fredet rovvilt de siste to driftsårene, sammenlignet med driftsåret 2014/2015. Antall erstattede dyr er relativt stabilt.