Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Hva er de vanligste helseskadelige påvirkningene som norske arbeidstakere kan bli utsatt for, hvilke sykdommer kan knyttes til eksponering på arbeidsplassen og hvordan har utviklingen vært når det gjelder arbeidsmiljøpåvirkning og arbeidsrelaterte sykdommer de siste årene? Se opptak av forrige ukes frokostseminar på STAMI.

Innlegget STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.

STAMI

Arbeidsrelatert sykdom har store konsekvenser for enkeltmenneskers helse og livskvalitet. I tillegg kommer de samfunnsmessige kostnadene. På frokostseminaret gir Lisa Aarhus, lege i spesialisering ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI, en oversikt over arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge. Videre forteller hun om de arbeidsmedisinske avdelingene, og utredning av årsakssammenheng mellom sykdom og arbeid.

Data er hentet fra pasientutredningsregisteret, som de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte i 2009. Formålet med etableringen var i første rekke å få en bedre oversikt over arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge, inkludert endring i arbeidsrelatert eksponering og sykdom over tid. Utredningsregisteret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge og kan avdekke endringer i arbeidsrelatert eksponering og sykdom over tid. Slik kan registeret bidra til målrettet forebyggende innsats.

Innlegget STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.