Kategorier

Arbeidsrelatert sykdom har store konsekvenser for enkeltmenneskers helse og livskvalitet. I tillegg kommer de samfunnsmessige kostnadene. På frokostseminaret gir Lisa Aarhus, lege i spesialisering ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI, en oversikt over arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge. Videre forteller hun om de arbeidsmedisinske avdelingene, og utredning av årsakssammenheng mellom sykdom og arbeid.

Data er hentet fra pasientutredningsregisteret, som de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte i 2009. Formålet med etableringen var i første rekke å få en bedre oversikt over arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge, inkludert endring i arbeidsrelatert eksponering og sykdom over tid. Utredningsregisteret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge og kan avdekke endringer i arbeidsrelatert eksponering og sykdom over tid. Slik kan registeret bidra til målrettet forebyggende innsats.

Innlegget STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.