Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har hatt på høring forslag til endring av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, og avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall. Endringene er nå vedtatt og trådde i kraft 15.0…

Miljødirektoratet har hatt på høring forslag til endring av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, og avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall. Endringene er nå vedtatt og trådde i kraft 15.01.2018.