Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Færre jerver felt på lisensfelling har sammenheng med en nedgang i jervebestanden. Miljødirektoratet vil framover vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende.

Færre jerver felt på lisensfelling har sammenheng med en nedgang i jervebestanden. Miljødirektoratet vil framover vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Færre jerver felt på lisensfelling har sammenheng med en nedgang i jervebestanden. Miljødirektoratet vil framover vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende.

Færre jerver felt på lisensfelling har sammenheng med en nedgang i jervebestanden. Miljødirektoratet vil framover vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende.