Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Plastforurensning, tiltaksmetoder og miljøplaner er tema når Miljøringen inviterer til temamøte og årsmøte. Miljødirektoratet orienterer om flere av temaene.

Plastforurensning, tiltaksmetoder og miljøplaner er tema når Miljøringen inviterer til temamøte og årsmøte. Miljødirektoratet orienterer om flere av temaene.