Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn har til nå merket ti ulver i 2018. Klima- og miljødepartementet har bedt om at ulvene forvaltningsmerkes for å vurdere skadepotensialet hos ulver født i norske revir.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn har til nå merket ti ulver i 2018. Klima- og miljødepartementet har bedt om at ulvene forvaltningsmerkes for å vurdere skadepotensialet hos ulver født i norske revir.